Ρύθμιση θερμοκρασίας

Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία στο χώρο επιβατών από την οθόνη.
Πατήστε στη θερμοκρασία στην κάτω γραμμή.
Χρησιμοποιήστε το σύμβολο + ή - για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

 Υποδειξη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητό σας, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας, μέσω φωνητικού χειρισμού.