Χειρισμός των φλας

Χρησιμοποιήστε τα φλας για να ειδοποιήσετε για τους ελιγμούς που θα κάνετε με το αυτοκίνητό σας. Τα χειριστήρια βρίσκονται στον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Τα φλας λειτουργούν με δύο τρόπους - γρήγορο και κανονικό αναβοσβήσιμο. Όταν τα φλας αναβοσβήνουν, ακούγεται ένας επαναλαμβανόμενος ήχος και εμφανίζεται ένα βέλος στην περιοχή πληροφοριών οδηγού της οθόνης.

Σύντομη ένδειξη

Μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού ελαφρώς προς τα πάνω ή κάτω και αφήστε τον να επιστρέψει στη μεσαία θέση.
Τα φλας αναβοσβήνουν τρεις φορές πριν σβήσουν.

Κανονική ένδειξη

Μετακινήστε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα πάνω, για να ανάψετε το δεξί φλας και προς τα κάτω, για να ανάψετε το αριστερό φλας.
Ο μοχλοδιακόπτης επανέρχεται στην αρχική του θέση και οι ενδείξεις σβήνουν όταν ισιώνετε το τιμόνι μετά τη στροφή.

 Σημείωση

Μπορείτε να ακυρώσετε την ένδειξη μετακινώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού ελαφρώς προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

 Σημείωση

Βλάβη ενδεικτικής λυχνίας

Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή βλάβης στη λειτουργία των φλας, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο δυσλειτουργίας.