Επικοινωνία και κατάσταση Pilot Assist

Μάθετε πώς η κατάσταση και οι ενέργειες του Pilot Assist κοινοποιούνται στο αυτοκίνητο.

Στην περιοχή πληροφοριών οδηγού της οθόνης εμφανίζεται η κατάσταση του Pilot Assist με τη χρήση γραφικών και συμβόλων. Μπορεί επίσης να εμφανίζονται σημαντικές πληροφορίες ως ειδοποιήσεις.

Η πρωταρχική κατάσταση εμφανίζεται κάτω από την ένδειξη σχέσης ταχύτητας. Σας πληροφορεί αν το Pilot Assist είναι ενεργό ή όχι.
Το Pilot Assist είναι απενεργοποιημένο αλλά διαθέσιμο για ενεργοποίηση, αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.
Το Pilot Assist είναι ενεργό χωρίς να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης.
Το Pilot Assist είναι ενεργό και παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης.
Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

Η ζητούμενη ταχύτητα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα δίπλα στο ταχύμετρο.

Επισήμανση στη λειτουργία απεικόνισης Surround

Επικοινωνία του Pilot Assist στη λειτουργία Surround
1
2
3
  1. 1Είναι εφικτή μια υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας
  2. 2Το Pilot Assist προσαρμόζει την ταχύτητα σε ένα προπορευόμενο όχημα
  3. 3Η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι ενεργή και παρέχει υποστήριξη

Όταν στην περιοχή πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται η λειτουργία Surround, η κατάσταση και οι ενέργειες του Pilot Assist εμφανίζονται ως κινούμενη εικόνα. Τα κινούμενα σχέδια μπορούν να δείχνουν τι βαθμό υποστήριξης παρέχει την τρέχουσα στιγμή το Pilot Assist, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στο Pilot Assist. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διατήρηση ταχύτητας, διατήρηση απόστασης, προσαρμογή της ταχύτητας σε άλλα προπορευόμενα οχήματα, διαθέσιμες υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας και υποβοήθηση διεύθυνσης.

 Σημαντικό

Χρήση της λειτουργίας Surround

Η λειτουργία Surround δεν μπορεί να απεικονίσει πιστά αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον δρόμο γύρω σας, γι' αυτό μη βασίζεστε σε αυτήν όταν οδηγείτε.

Επικοινωνία στη λειτουργία απεικόνισης Ηρεμία

Όταν στην περιοχή πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται η λειτουργία απεικόνισης Ηρεμία, η κατάσταση του Pilot Assist κοινοποιείται με σύμβολα. Αυτά μπορούν να δείχνουν τι βαθμό υποστήριξης παρέχει την τρέχουσα στιγμή το Pilot Assist, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας στο Pilot Assist.

Το Pilot Assist διατηρεί τη ρυθμισμένη ζητούμενη ταχύτητα.
Το Pilot Assist προσαρμόζει την ταχύτητα και την απόσταση του αυτοκινήτου,σε ένα προπορευόμενο όχημα.
Κοινοποίηση βοήθειας αλλαγής λωρίδας. Το χρώμα είναι διαφορετικό ανάλογα με την κατάσταση.

Ειδοποιήσεις και μηνύματα

Όταν χρησιμοποιείτε το Pilot Assist, οι ειδοποιήσεις μπορούν να εμφανιστούν στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Μπορεί να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των λειτουργιών του Pilot Assist, καθώς και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε, όπως να μην αφήνετε το τιμόνι.