Κατάσταση φόρτισης

Η κατάσταση φόρτισης του αυτοκινήτου απεικονίζεται με διαφορετικά χρώματα, τόσο στην υποδοχή φόρτισης όσο και στην οθόνη.
Θέσεις κατάστασης φόρτισης
1
2
  1. 1Πληροφορίες κατάστασης φόρτισης στην οθόνη
  2. 2Πληροφορίες κατάστασης φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης

Η λυχνία στη θύρα φόρτισης επισημαίνει μόνο την τρέχουσα κατάσταση του κύκλου φόρτισης. Αν θέλετε αναλυτικότερες πληροφορίες, μπορείτε να τις βρείτε στην οθόνη.

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να έχετε δείτε πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης στην εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά τηλέφωνα.