ΈΈναρξη και διακοπή φόρτισης

Μπορείτε να φορτίσετε το αυτοκίνητό σας είτε με φόρτιση AC1 είτε με φόρτιση DC2. Ο τρόπος έναρξης και διακοπής της διαδικασίας φόρτισης εξαρτάται από τον τύπο φόρτισης που χρησιμοποιείτε.

Η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είναι ο συνιστώμενος τρόπος φόρτισης για καθημερινή φόρτιση, καθώς έτσι διατηρείται η κατάσταση της μπαταρίας στην πάροδο του χρόνου. Η φόρτιση AC μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν φορτίζετε σε σταθμό φόρτισης, σε σημείο οικιακής φόρτισης ή από μια τυπική οικιακή πρίζα. Η φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) είναι διαθέσιμη σε ορισμένους σταθμούς φόρτισης και φορτίζει το αυτοκίνητό σας πιο γρήγορα από τη φόρτιση AC. Ωστόσο, η μπαταρία φθείρεται επίσης γρηγορότερα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φόρτιση DC, όταν πρέπει να επαναφορτίσετε την μπαταρία σας αμέσως.

  1. 1 Εναλλασσόμενο ρεύμα
  2. 2 Συνεχές ρεύμα