Τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο πίσω μεσαίο κάθισμα

Για να τοποθετήσετε με ασφάλεια ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας στο μεσαίο πίσω κάθισμα, υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε και συστάσεις που πρέπει να ακολουθήσετε.

Τα κάτω σημεία στερέωσης με πρόσδεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο μεσαίο πίσω κάθισμα.

 Υποδειξη

Η μακροχρόνια χρήση παιδικού καθίσματος ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ προστατευτικό κάλυμμα καθίσματος για την προστασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου.
Επιτρεπόμενα παιδικά καθίσματα
  • Χρησιμοποιείτε μόνο παιδικά καθίσματα ασφαλείας που συνιστώνται από τη Volvo, εγκεκριμένα για γενική χρήση ή για συγκεκριμένα αυτοκίνητα που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα οχημάτων του κατασκευαστή παιδικών καθισμάτων ασφαλείας.
Προετοιμασία των καθισμάτων
  • Αφαιρέστε τις προεκτάσεις έδρας, τα στηρίγματα ποδιών και άλλα αξεσουάρ από το κάθισμα πριν τοποθετήσετε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας. Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα καθίσματος, αυτό μπορεί να παραμείνει στο κάθισμα.
  • Τα πόδια στήριξης ενός παιδικού καθίσματος ασφαλείας πρέπει πάντα να εδράζονται απευθείας στο δάπεδο. Μην τοποθετείτε τα πόδια στήριξης σε υπερυψωμένες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες δαπέδου, υποπόδια ή άλλα αντικείμενα.
  • Γύρω από τα πόδια στήριξης ενός παιδικού καθίσματος ασφαλείας δεν πρέπει να τοποθετούνται χύδην αντικείμενα.
  • Οι ιμάντες συγκράτησης ενός παιδικού καθίσματος ασφαλείας πρέπει πάντα να ασφαλίζονται στα καθορισμένα σημεία αγκύρωσης. Μη στερεώνετε τους ιμάντες συγκράτησης στις γλίστρες του καθίσματος, στις χειρολαβές ή σε άλλα σημεία στο εσωτερικό του οχήματος.
  • Όταν τοποθετείτε ένα ρυθμιζόμενο παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω, ρυθμίστε το ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Τα παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία πρέπει να κάθονται σε πιο όρθια θέση από τα μικρότερα.
  • Όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει το προσκέφαλο του καθίσματος στο ύψος του παιδιού. Ακόμη και αν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας περιλαμβάνει στήριγμα κεφαλής, είναι πιθανό να μην είναι κατασκευασμένο για να αντέχει τις δυνάμεις που επενεργούν σε μια σύγκρουση.
Χρήση της ζώνης ασφαλείας
  • Όταν τοποθετείτε ένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας που στερεώνεται με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου ή όταν η ζώνη ασφαλείας χρησιμοποιείται για την ασφάλιση ενός παιδιού, βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα ή άλλα μέρη του παιδικού καθίσματος δεν έρχονται σε επαφή με το κουμπί της πόρπης της ζώνης ασφαλείας.

 Προειδοποίηση

Ακολουθήστε τις οδηγίες

Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών σε αυτό το εγχειρίδιο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας που χρησιμοποιείτε.. Αν δεν το κάνετε, το παιδί μπορεί να υποστεί σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

 Σημαντικό

Ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις για οποιαδήποτε σημεία στερέωσης παιδικών καθισμάτων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτηση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.

 Σημείωση

Ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Προστασία του εσωτερικού του αυτοκινήτου

Κατά την τοποθέτηση, να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που μπορεί να προκληθεί από εξαρτήματα που προεξέχουν ή αιχμηρές ακμές του παιδικού καθίσματος ασφαλείας

  • Αν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας διαθέτει κάτω ιμάντες πρόσδεσης, μην προσαρμόζετε ποτέ τη θέση των μπροστινών καθισμάτων αφότου ασφαλίσετε τους ιμάντες στα κάτω σημεία στερέωσης. Να θυμάστε πάντοτε να αφαιρείτε τους ιμάντες όταν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας δεν είναι τοποθετημένο.
  • Στερεώστε τα μη στερεωμένα μέρη των παιδικών καθισμάτων ασφαλείας, όπως οι ιμάντες συγκράτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

 Σημαντικό

Γενικές συστάσεις ασφαλείας

Κατά περίπτωση ακολουθήστε τις γενικές συστάσεις ασφαλείας που αφορούν στη χρήση ζώνης ασφαλείας, στη ρύθμιση προσκέφαλου και στη σωστή στάση του σώματος, όταν κάθεστε.

Τοπικοί κανονισμοί

Οι κανονισμοί που ορίζουν πού και πώς πρέπει να κάθονται και να προσδένονται τα παιδιά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι ισχύει στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

 Υποδειξη

Η υπενθύμιση της ζώνης ασφαλείας μπορεί να εμφανιστεί για ένα κάθισμα, αν έχει τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα χωρίς να προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας. Μπορείτε να απορρίψετε τις υπενθυμίσεις στην οθόνη, αλλά οι άλλες προειδοποιητικές λυχνίες θα παραμείνουν ενεργές. Για να σταματήσουν, δέστε τη ζώνη ασφαλείας.