Τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ασφαλείας

Κατά την τοποθέτηση και χρήση ενός παιδικού καθίσματος ασφαλείας, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας, ανάλογα με τη θέση του παιδικού καθίσματος ασφαλείας στο αυτοκίνητό σας.

 Προειδοποίηση

Παιδικά καθίσματα ασφαλείας και κάθισμα συνοδηγού

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται με ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του, μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙΔΙ.

 Σημαντικό

Τοπικοί κανονισμοί

Οι κανονισμοί που ορίζουν πού και πώς πρέπει να κάθονται και να προσδένονται τα παιδιά διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι ισχύει στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Οδηγίες κατασκευαστή

Ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος ασφαλείας.