Κλείδωμα των πίσω παραθύρων

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πίσω ηλεκτρικά παράθυρα μέσω μιας ρύθμισης στην οθόνη. Αυτό ίσως είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, όταν οδηγείτε και στα πίσω καθίσματα υπάρχουν παιδιά.

 Σημαντικό

Κλειδαριά ασφαλείας παιδιών

Το κλείδωμα των πίσω παραθύρων δεν επηρεάζει τις κλειδαριές των θυρών. Αν θέλετε να εμποδίσετε τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων να ανοίξουν τις πόρτες, διαβάστε περισσότερα για την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών σε ξεχωριστή ενότητα σε αυτό το εγχειρίδιο.

Όταν οδηγείτε με παιδιά στα πίσω καθίσματα, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω πόρτες έχουν ασφαλίσει με ενεργή την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingLock rear power windows.
Ενεργοποιήστε την επιλογή για να κλειδωθούν τα πίσω παράθυρα.