Πλύσιμο του αυτοκινήτου σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

Η Volvo συνιστά να πλένετε το αυτοκίνητο με το χέρι, ώστε να μπορείτε να διώχνετε σωστά τη βρομιά από όλα τα σημεία του αυτοκινήτου. Ωστόσο, το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων είναι ένας απλός τρόπος να καθαρίζετε γρήγορα το αυτοκίνητό σας αμέσως όταν λερώνεται.

 Σημείωση

Η Volvo συνιστά να μη χρησιμοποιείτε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων στη διάρκεια των πρώτων μηνών, όταν το αυτοκίνητο είναι ακόμα καινούργιο. Αυτό επιτρέπει στη βαφή να σκληραίνει σωστά.

 Σημαντικό

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων

Πριν φτάσετε στο πλυντήριο αυτοκινήτων, θυμηθείτε να:

  • ελέγξετε αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά
  • απενεργοποιήσετε την πίσω αυτόματη πέδηση στην προβολή στάθμευσης
  • μειώσετε την ευαισθησία του συναγερμού αν δεν πρόκειται να βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο στη διάρκεια του πλυσίματος
  • στερεώσετε τυχόν βοηθητικά φώτα.

Όταν περιμένετε να μπείτε στο πλυντήριο αυτοκινήτων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στις ρυθμίσεις για να ετοιμαστεί το αυτοκίνητό σας. Τότε θα:

  • κλείσουν όλα τα παράθυρα
  • απενεργοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες
  • αναδιπλώσετε τους εξωτερικούς καθρέπτες
  • ενεργοποιηθεί η ανακυκλοφορία αέρα.

Θυμηθείτε να εκτελέσετε αυτά τα βήματα χειροκίνητα αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισέλθετε στο αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων και να σταματήσετε στο καθορισμένο σημείο.
Αν χρησιμοποιείτε πλυντήριο αυτοκινήτων παλινδρομικής κίνησης:
  • Μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση P για να ενεργοποιηθεί το χειρόφρενο.
Αν χρησιμοποιείτε πλυντήριο αυτοκινήτων σήραγγας:
  • Επιλέξτε τη σχέση N και απομακρύνετε το πόδι σας από το φρένο. Μην ενεργοποιείτε το χειρόφρενο.

 Σημαντικό

Σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων τύπου σήραγγας, οι τροχοί σας θα πρέπει να μπορούν να κυλούν ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης. Αν η λειτουργία Auto Hold είναι ενεργοποιημένη στη διάρκεια του πλυσίματος, απενεργοποιήστε την πατώντας σταθερά το πεντάλ φρένων μέχρι να σβήσει το σύμβολο Auto Hold από την οθόνη.
Όταν το πλύσιμο ολοκληρωθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες και οδηγήστε έξω από το πλυντήριο.
Η λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να αναπτύσσει ταχύτητα.
Φροντίστε να επαναφέρετε όλες τις λειτουργίες που αλλάξατε χειροκίνητα πριν μπείτε στο πλυντήριο.

 Προειδοποίηση

Να δοκιμάζετε πάντα τα φρένα μετά το πλύσιμο, συμπεριλαμβανομένου του χειρόφρενου. Αυτό βοηθά να αποφευχθεί η διάβρωση λόγω υγρασίας, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την απόδοση των φρένων.

 Σημείωση

Για να διασφαλίσετε ότι όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου είναι διαθέσιμες, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων πριν φτάσετε σε δημόσιο δρόμο.