Δημιουργία Volvo ID

Δημιουργήστε το Volvo ID σας στην εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά ή στην ιστοσελίδα της Volvo.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για φορητές συσκευές, για να δημιουργήσετε το προσωπικό σας Volvo ID, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση στο τηλέφωνό σας.

Ανοίξτε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση volvocars.com.

 Σημείωση

Αν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί.
Επιλέξτε τη δημιουργία νέου Volvo ID και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 Σημείωση

Μετά τη δημιουργία του προσωπικού σας Volvo ID, ίσως χρειαστεί να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση email σας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί πλήρως ο λογαριασμός σας.