Σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi

Συνδέστε το αυτοκίνητό σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ConnectivityWi-Fi.
Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν είναι απενεργοποιημένο.
Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi, στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη και πατήστε Connect.
Το αυτοκίνητο συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi.