Σύνδεση του τηλεφώνου σας στο αυτοκίνητο

Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο μέσω Bluetooth, για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μέσα από το περιβάλλον χρήσης του αυτοκινήτου.

Το Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και για το αυτοκίνητο και για το τηλέφωνό σας, για να μπορούν να συζευχθούν. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth στις ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να είναι ορατό, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να το βρει κατά τη σύζευξη.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ConnectivityBluetooth.
Επιλέξτε Add για να αρχίσει η διαδικασία σύζευξης.
Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με το αυτοκίνητο από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών.
Ελέγξτε αν ο κωδικός επιβεβαίωσης στην οθόνη συμφωνεί με αυτόν που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.
Επιλέξτε τις υπηρεσίες που προτιμάτε και έπειτα πατήστε Save.
Εκχωρήστε στο αυτοκίνητο άδεια πρόσβασης στο τηλέφωνό σας στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας και μέσω της οθόνης. 1
Το τηλέφωνό σας είναι τώρα συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Την επόμενη φορά θα συνδεθεί αυτόματα, εφόσον το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.

 Σημείωση

Μπορείτε να έχετε πολλά τηλέφωνα συνδεδεμένα με το αυτοκίνητο αλλά μόνο ένα μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο κάθε φορά. Για να αλλάξετε το ενεργό τηλέφωνο, επιλέξτε το από τη λίστα συνδεδεμένων συσκευών ή προσθέστε μια νέα συσκευή.
  1. 1 Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο ακόμη και αν δεν επιτρέψετε στο αυτοκίνητο να έχει πρόσβαση στις επαφές σας, ωστόσο η λειτουργικότητά του θα είναι περιορισμένη.