Αντικατάσταση της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία στο κλειδί σας όταν αυτή αδειάσει.

Αν το σήμα του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά φαίνεται να είναι αναξιόπιστο, αυτό μπορεί να οφείλεται σε εξασθενημένη μπαταρία. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπαταρία εσείς οι ίδιοι. Το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά δέχεται επίπεδη δισκοειδή μπαταρία CR2450 ή τύπου κουμπιού.

 Υποδειξη

Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό κατσαβίδι για να απασφαλίσετε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά και να αποσπάσετε την μπαταρία από την υποδοχή της.

 Σημαντικό

  • Για λόγους ασφαλείας και για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε προστασία για τα χέρια, όπως ιατρικά γάντια, όταν χειρίζεστε μια καινούργια μπαταρία.
  • Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Tηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά με το λογότυπο Volvo στην επάνω πλευρά

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά με το λογότυπο Volvo στραμμένο προς τα πάνω. Υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα σε μία από τις κοντές πλευρές του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά. Ανοίξτε το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά από αυτή την πλευρά, τραβώντας την ακμή προς τα έξω και πάνω.

Ανασηκηκώστε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μπαταρία.
Αποσπάστε στην μπαταρία από τα δόντια ασφάλισης και σύρετέ την προς το μέρος σας για να την αφαιρέσετε.
Σύρετε τη νέα μπαταρία μέσα στην υποδοχή και πιέστε την προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η θετική πλευρά της μπαταρίας είναι στραμμένη προς τα πάνω.
Κλείστε το καπάκι του τηλεχειριστηρίου χωρίς κουμπιά έτσι ώστε να κουμπώσει στη θέση του.

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά με τη σωστή πολικότητα. Αν το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία για να μην προκληθεί διαρροή από την μπαταρία και ζημιά. Μπαταρίες με βλάβη ή διαρροές μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε επαφή με το δέρμα. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε παλιές ή κατεστραμμένες μπαταρίες.
  • Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
  • Μην αφήνετε τις μπαταρίες οπουδήποτε, διότι υπάρχει κίνδυνος κατάποσης από παιδιά ή κατοικίδια.
  • Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ή να έρχονται σε επαφή με ακάλυπτη φλόγα.
  • Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να εκραγούν.
  • Ελέγχετε τα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρία για σημάδια ζημιάς τακτικά. Το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά χωρίς κουμπιά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι το τηλεχειριστήριο ή η μπαταρία του έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
  • Φυλάσσετε τα ελαττωματικά προϊόντα μακριά από παιδιά.

Αν το σήμα από το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά εξακολουθεί να είναι αναξιόπιστο, αυτό μπορεί να οφείλεται σε παρεμβολές στο σήμα εξωτερικά του αυτοκινήτου. Αν το τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά δεν λειτουργεί καθόλου, επαναλάβετε τα βήματα και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να χρειάζεστε νέα τηλεχειριστήριο χωρίς κουμπιά, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Volvo.