Αντικατάσταση του μάκτρου πίσω υαλοκαθαριστήρα

Η διάρκεια λειτουργικής ζωής του μάκτρου πίσω υαλοκαθαριστήρα επηρεάζεται από το νερό, τη σκόνη και τους ρύπους που απομακρύνει από το πίσω παρμπρίζ σας. Το μάκτρο υαλοκαθαριστήρα πρέπει να αντικαθίσταται όταν παρουσιάζει σημάδια φθοράς.

Πιάστε το κέντρο του βραχίονα υαλοκαθαριστήρα και ανασηκώστε τον από το πίσω παρμπρίζ. Μπορεί στη μέση της διαδρομής να αισθανθείτε κάποια αντίσταση - αυτή είναι η θέση κλειδώματος. Πρέπει να τραβήξετε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πέρα από τη θέση ασφάλισης, ώστε να μην πέσει προς τα πίσω πάνω στο παρμπρίζ.

Τοποθετήστε τους αντίχειρές σας στο πάνω μέρος του μάκτρου του υαλοκαθαριστήρα κάτω από τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και σπρώξτε κάτω στο μάκτρο, μέχρι να χαλαρώσει και να αποσπαστεί από τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

Πιέστε το καινούργιο μάκτρο για να κουμπώσει στη θέση του μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".

Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο έχει ασφαλίσει στον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.
Κατεβάστε τον βραχίονα ξανά πάνω στο παρμπρίζ.