Χρήση του ασύρματου φορτιστή

Χρησιμοποιήστε τον ασύρματο φορτιστή, για να φορτίσετε μια συσκευή συμβατή με Qi, όπως ένα τηλέφωνο.
Ο ασύρματος φορτιστής
Ο ασύρματος φορτιστής κάτω από την οθόνη

Για να χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο φορτιστή, η συσκευή σας πρέπει να είναι συμβατή με το πρότυπο ασύρματης φόρτισης Qi. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη φόρτιση είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή1 που θέλετε να φορτίσετε.

 Προειδοποίηση

Η ασύρματη φόρτιση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ενός βηματοδότη ή άλλων εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών. Αν έχετε τέτοια συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το ασύρματο σύστημα φόρτισης.

 Σημαντικό

Διαταραχές σήματος

Το αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Bluetooth και NFC2. Αυτά τα σήματα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε άλλες συσκευές σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποια μπορεί να είναι αυτά τα προβλήματα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις διάφορες προδιαγραφές στις ξεχωριστές ενότητες για αυτές σε αυτό το εγχειρίδιο.

Κάρτες NFC και φόρτιση

Συνιστάται να μην αποθηκεύετε κάρτες ή κλειδιά με NFC κοντά στον ασύρματο φορτιστή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φόρτισης, διότι μπορεί να υποστούν βλάβη.

Τοποθετήστε τη συσκευή στη μέση του φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.
Η συσκευή αρχίζει να φορτίζεται.

 Προειδοποίηση

Μην αφήνετε ποτέ το τηλέφωνό σας στον ασύρματο φορτιστή όταν βγαίνετε από το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

  • Μπορεί να έχετε διαφορετικά αποτελέσματα, όταν φορτίζονται διαφορετικές συσκευές. Για παράδειγμα, πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και πόσο γρήγορα ολοκληρώνεται η φόρτιση μιας συσκευής.
  • Η συσκευή σας μπορεί να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία στη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας της συσκευής αυξηθεί υπερβολικά, η φόρτιση απενεργοποιείται.

Αν η συσκευή δεν φορτίζεται

Υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείτε να δοκιμάσετε αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται:

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα πάνω στον φορτιστή εκτός από τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε.
  • Ανασηκώστε τη συσκευή και τοποθετήστε την πάλι στη μέση του φορτιστή.
  • Αφαιρέστε τυχόν θήκες ή καλύμματα από το τηλέφωνο.
  1. 1 Πολλές συσκευές συμβατές με Qi είναι πάντοτε ενεργοποιημένες.
  2. 2 Επικοινωνία κοντινού πεδίου