Αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας με το Pilot Assist

Το Pilot Assist μπορεί να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης κατά την αλλαγή λωρίδας σε ορισμένες συνθήκες. Αυτή η λειτουργία του Pilot Assist ονομάζεται υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας.

Το Pilot Assist παρέχει αυτόματα υποβοήθηση διεύθυνσης κατά την αλλαγή λωρίδας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις για τη χρήση του Pilot Assist, οι προϋποθέσεις για την υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας περιλαμβάνουν:
  • Έχει ενεργοποιηθεί τόσο η υποβοήθηση διεύθυνσης όσο και η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας στις ρυθμίσεις του Pilot Assist.
  • Το Pilot Assist είναι ενεργό.
  • Οι προϋποθέσεις για την υποβοήθηση διεύθυνσης πληρούνται.
  • Η κατάσταση της κυκλοφορίας επιτρέπει την αλλαγή λωρίδας.
    • Το αυτοκίνητο ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας, όπως ότι η διπλανή λωρίδα είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, η ευθύνη να αξιολογεί και να αποφασίζει αν η αλλαγή λωρίδας μπορεί να γίνει με ασφάλεια έγκειται τελικά στον/στην οδηγό.
    • Υπάρχουν οδικές και οδηγικές συνθήκες που δεν παρέχουν στο αυτοκίνητο επαρκείς πληροφορίες, ώστε να παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης κατά την αλλαγή λωρίδας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο οδηγός μπορεί να εξακολουθεί να αλλάζει λωρίδα χωρίς υποβοήθηση. Αυτό απενεργοποιεί την υποβοήθηση διεύθυνσης μέχρι να πληρούνται εκ νέου οι σχετικές προϋποθέσεις.

Αν η περιοχή πληροφοριών οδηγού βρίσκεται στο πρόγραμμα Surround, οι υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας προβάλλονται με τη μορφή κινούμενης εικόνας.

Αν η περιοχή πληροφοριών οδηγού βρίσκεται στο πρόγραμμα Ηρεμία, οι υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας επισημαίνονται ως σύμβολα.

Μια αλλαγή λωρίδας είναι σε εξέλιξη. Το βέλος δείχνει την κατεύθυνση της αλλαγής λωρίδας που έχει αρχίσει.
Η βοήθεια αλλαγής λωρίδας δεν είναι διαθέσιμη και οποιαδήποτε αλλαγή λωρίδας σε εξέλιξη ακυρώνεται. Αυτό μπορεί να συμβεί αν υπάρχει κάποια βλάβη που επηρεάζει κρίσιμα συστήματα, όπως η υποβοήθηση διεύθυνσης. Δώστε προσοχή σε τυχόν μηνύματα που ενδέχεται να ακολουθήσουν.

 Προειδοποίηση

Η βοήθεια αλλαγής λωρίδας είναι ένα συμπλήρωμα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνει, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη ο οδηγός να παραμένει προσεκτικός και συγκεντρωμένος στην ασφαλή οδήγηση. Οδηγήστε το αυτοκίνητο με την ίδια προσοχή στην ασφάλεια που απαιτείται για ένα αυτοκίνητο χωρίς τη δυνατότητα να παρεμβαίνει.
Χρησιμοποιήστε το φλας για να αρχίσετε την αλλαγή λωρίδας.
Το αυτοκίνητο αναγνωρίζει ότι θέλετε να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας. Αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το αυτοκίνητο αρχίζει να καθοδηγεί το τιμόνι σας κατά την αλλαγή λωρίδας.

 Σημείωση

Κρατήστε τα χέρια σας στο τιμόνι

Κρατήστε το τιμόνι και με τα δύο χέρια όσο διαρκεί η αλλαγή λωρίδας. Έχετε την ευθύνη να παρέμβετε, αν είναι αναγκαίο. Μπορείτε να παρακάμψετε την καθοδήγηση από το αυτοκίνητο ανά πάσα στιγμή πατώντας φρένο, επιταχύνοντας ή κατευθύνοντας το τιμόνι.

Διακοπή αλλαγής λωρίδας

Η αλλαγή λωρίδας μπορεί να διακοπεί, αν υπάρξει αλλαγή στις συνθήκες ή στην κατάσταση της κυκλοφορίας. Αυτό υποδεικνύεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού και ο ελιγμός ακυρώνεται. Αναλάβετε τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου, όπως απαιτείται.