Έξοδος από χώρο στάθμευσης με χρήση του Park Pilot Assist

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Park Pilot Assist στην προβολή στάθμευσης. Είναι σε θέση να βγάλει με ελιγμούς το αυτοκίνητο από μια θέση στάθμευσης όταν έχετε παρκάρει παράλληλα, αν έχετε χρησιμοποιήσει το Park Pilot Assist για να σταθμεύσετε εκεί.

Συχνά η προβολή στάθμευσης εμφανίζεται αυτόματα, αλλά ορισμένες φορές πρέπει να την ανοίξετε χειροκίνητα. Θα βρείτε την εφαρμογή Κάμερα στη γραμμή περιβάλλοντος ή στη βιβλιοθήκη εφαρμογών .

Εικονίδιο εφαρμογής Κάμερα

 Σημαντικό

Πριν από τη χρήση του Park Pilot Assist

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα πάντα για το Park Pilot Assist σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του είναι σημαντική για την ασφαλή χρήση.

Αξιολόγηση της κατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι οι κατάσταση και οι συνθήκες της κυκλοφορίας είναι κατάλληλες για ενεργοποίηση.

Στην προβολή στάθμευσης, πατήστε το κουμπί Park Pilot Assist.

Εικονίδιο Park Pilot Assist

Το αυτοκίνητο αρχίζει τη σάρωση για μια διαδρομή εξόδου.

Όταν εντοπιστεί μια διαδρομή, επισημαίνεται στην οθόνη.

Έξοδος από χώρο στάθμευσης
Για να επιβεβαιώσετε τη διαδρομή και να αρχίσει ο ελιγμός, πατήστε το κουμπί Έναρξη στην οθόνη.

Το αυτοκίνητο αρχίζει τον ελιγμό στάθμευσης. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες στην οθόνη.

Στη διάρκεια του ελιγμού

 Προειδοποίηση

Όσο το Park Pilot Assist είναι ενεργό

Δώστε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο και αναλάβετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου αν είναι απαραίτητο.

Το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του ελιγμού.