Στάθμευση με χρήση του Park Pilot Assist

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Park Pilot Assist στην προβολή στάθμευσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για παράλληλη όσο και για κάθετη στάθμευση.

Η προβολή στάθμευσης συχνά εμφανίζεται αυτόματα όταν επιβραδύνετε για να σταθμεύσετε, ωστόσο ορισμένες φορές πρέπει να την ανοίξετε χειροκίνητα. Θα βρείτε την εφαρμογή Κάμερα στη γραμμή περιβάλλοντος ή στη βιβλιοθήκη εφαρμογών .

Εικονίδιο εφαρμογής Κάμερα

 Σημαντικό

Πριν από τη χρήση του Park Pilot Assist

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα πάντα για το Park Pilot Assist σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του είναι σημαντική για την ασφαλή χρήση.

Αξιολόγηση της κατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι οι κατάσταση και οι συνθήκες της κυκλοφορίας είναι κατάλληλες για ενεργοποίηση.

Στην προβολή στάθμευσης, πατήστε το κουμπί Park Pilot Assist.

Εικονίδιο Park Pilot Assist

Το αυτοκίνητο αρχίζει να αναζητά διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Προβολή στάθμευσης κατά τη σάρωση για θέσεις στάθμευσης
Οδηγήστε αργά για τη συνεχή σάρωση για διαθέσιμες θέσεις.

Όταν το αυτοκίνητο εντοπίσει μια διαθέσιμη θέση στάθμευσης, επισημαίνεται στην οθόνη. Το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πολλές θέσεις ταυτόχρονα.

Θέσεις στάθμευσης που εντοπίστηκαν, στην προβολή στάθμευσης

Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις θέσεις που επισημαίνονται για να σταθμεύσετε εκεί.

Επιλογή χώρου στάθμευσης

Το αυτοκίνητο αρχίζει τον ελιγμό στάθμευσης. Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες στην οθόνη.

Κατά την στάθμευση

 Προειδοποίηση

Όσο το Park Pilot Assist είναι ενεργό

Δώστε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο και αναλάβετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου αν είναι απαραίτητο.

Το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του ελιγμού.