Χρήση προειδοποιητικού τριγώνου

Συναρμολογήστε και τοποθετήστε ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, αν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα. Σκοπός του προειδοποιητικού τριγώνου είναι να ειδοποιεί εκ των προτέρων τους άλλους οδηγούς για το αυτοκίνητό σας ή άλλα σταθερά αντικείμενα που αποτελούν κίνδυνο.
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Κλειστό προειδοποιητικό τρίγωνο στη θήκη του.

 Σημείωση

Τοπικοί κανόνες και κανονισμοί

Οι κανόνες και οι κανονισμοί σχετικά με το πώς και πότε πρέπει να τοποθετείται το προειδοποιητικό τρίγωνο διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Είστε υπεύθυνοι να γνωρίζετε και να τηρείτε όσα ισχύουν στην περιοχή σας.

Συνήθη λάθη

Κατά τη χρήση του προειδοποιητικού τριγώνου, στα συνήθη λάθη συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Το τρίγωνο δεν τοποθετείται αρκετά μακριά από το αυτοκίνητό σας, ώστε να προειδοποιούνται έγκαιρα οι υπόλοιποι οδηγοί.
  • Ξεχνάτε να πάρετε το τρίγωνο όταν φεύγετε.

 Υποδειξη

  • Αν έχει σκοτεινιάσει όταν τοποθετείτε το προειδοποιητικό τρίγωνο, φορέστε ανακλαστικό γιλέκο, αν έχετε στο αυτοκίνητο. Αν δεν έχετε, μπορείτε να κρατάτε το προειδοποιητικό τρίγωνο έτσι, ώστε τα αντανακλαστικά μέρη του να είναι ορατά καθώς το μεταφέρετε.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη για να θυμηθείτε να πάρετε το προειδοποιητικό τρίγωνο όταν φεύγετε, τοποθετώντας την στο κάθισμα του οδηγού.
Ενεργοποιήστε τα αλάρμ.
Βγάλτε το προειδοποιητικό τρίγωνο από τη θήκη του, ανοίξτε το και ενώστε τα άκρα του.
Ανοίξτε τα σκέλη του τριγώνου.
Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο σε κατάλληλο σημείο σε σχέση με την κυκλοφορία και σε απόσταση που διασφαλίζει ότι οι άλλοι οδηγοί θα ειδοποιηθούν εγκαίρως πριν φτάσουν στο αυτοκίνητό σας.

Θυμηθείτε να πάρετε το προειδοποιητικό τρίγωνο πριν φύγετε.

Σχετικά έγγραφα