Χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθεί η πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να θυμάστε.

 Προειδοποίηση

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο αυτοκίνητό σας με τους ακόλουθους περιορισμούς:
  • Χρησιμοποιείτε γνήσιες αντιολισθητικές αλυσίδες Volvo ή αντίστοιχες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για το συγκεκριμένο μοντέλο του αυτοκινήτου και τις διαστάσεις ελαστικού και ζάντας.
  • Επιτρέπεται μόνο η χρήση μονών αντιολισθητικών αλυσίδων.
  • Αν δεν χρησιμοποιήσετε σωστές αντιολισθητικές αλυσίδες, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο καθώς και ατύχημα.

 Σημείωση

Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στο σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε ασφαλές σημείο όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τις αντιολισθητικές αλυσίδες.
Να συμμορφώνεστε πάντα με τους τοπικούς κανονισμούς και τη νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.
Να ακολουθείτε πάντα με προσοχή τις οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο τύπο αλυσίδων στα ελαστικά στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
Η Volvo συνιστά να μη χρησιμοποιούνται αντιολισθητικές αλυσίδες σε τροχούς άνω των 18 ιντσών.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό μέγεθος σε σχέση με τους τροχούς.
Οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στους πίσω τροχούς.1
Αν έχουν τοποθετηθεί διαφορετικές ζάντες από τις αρχικές, η χρήση ορισμένων αντιολισθητικών αλυσίδων δεν επιτρέπεται.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση ανάμεσα στις αλυσίδες και στα εξαρτήματα των φρένων, της ανάρτησης και του αμαξώματος του αυτοκινήτου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αλυσίδες που ενδέχεται να παρεμποδίζουν τα εξαρτήματα των φρένων.
Αν πρέπει να μετακινήσετε το αυτοκίνητό σας ενώ τοποθετείτε ή αφαιρείτε τις αλυσίδες, μην αφήσετε τους τροχούς να περάσουν πάνω από τα σημεία σύνδεσης των αλυσίδων.
Τοποθετήστε τις αλυσίδες όσο το δυνατόν πιο τεντωμένες και να τις τεντώνετε σε τακτά διαστήματα.

 Υποδειξη

Εξασκηθείτε στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων πριν έρθει ο χειμώνας.

Οδήγηση με αντιολισθητικές αλυσίδες

Μόλις τοποθετήσετε τις αντιολισθητικές αλυσίδες, οδηγήστε περίπου 200 m (650 ft). Έπειτα, σταματήστε το αυτοκίνητο και ελέγξτε πάλι ότι οι αλυσίδες έχουν συνδεθεί σωστά.
Μην υπερβαίνετε ποτέ το όριο ταχύτητας που ορίζει ο κατασκευαστής των αλυσίδων. Δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τα 50 km/h (30 mph) σε καμία περίπτωση.
Παρότι βελτιώνουν την πρόσφυση σε ορισμένες συνθήκες, οι αντιολισθητικές αλυσίδες επηρεάζουν αρνητικά άλλα οδηγικά χαρακτηριστικά. Αν είναι εφικτό, αποφύγετε την οδήγηση σε ανομοιόμορφο έδαφος, π.χ. με ανωμαλίες ή λακκούβες. Αποφύγετε επίσης τις γρήγορες ή απότομες στροφές, καθώς και το απότομο φρενάρισμα.
Αποφύγετε την οδήγηση σε έδαφος που δεν είναι καλυμμένο με χιόνι ή πάγο, καθώς αυτό φθείρει τόσο τις αντιολισθητικές αλυσίδες όσο και τους τροχούς.

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

  1. 1 Αυτό ισχύει επίσης και για τα αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.