Χρήση του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει κάθε βήμα πριν προχωρήσετε.

 Σημείωση

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για το κιτ προσωρινής επισκευής τρυπήματος που παρέχεται από τη Volvo.
Επισκόπηση συμπιεστή του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
2
3
4
1
5
Επισκόπηση συμπιεστή του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
 1. 1Σχισμή για τη φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
 2. 2Μανόμετρο
 3. 3Κουμπιά ενεργοποίησης και βαλβίδας μείωσης πίεσης
 4. 4Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
 5. 5Ηλεκτρικό καλώδιο
Επισκόπηση της φιάλης στεγανοποιητικού υγρού του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
1
2
Επισκόπηση της φιάλης στεγανοποιητικού υγρού του κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
 1. 1Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
 2. 2Σωλήνας στεγανοποιητικού υγρού

 Προειδοποίηση

Το σφραγιστικό υγρό μπορεί να είναι επιβλαβές

Το σφραγιστικό υγρό περιέχει ουσίες που είναι επιβλαβείς σε περίπτωση κατάποσης. Τα περιεχόμενα μπορεί να προκαλέσουν επίσης αλλεργικές αντιδράσεις ή να είναι δυνητικά επιβλαβή στην αναπνευστική οδό, το δέρμα, το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα μάτια.

Προφυλάξεις
 • Αποθηκεύετε το κιτ μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε την παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. Αν το σφραγιστικό υγρό έρθει σε επαφή με τα ρούχα σας, αφαιρέστε τα.
 • Πλένετε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
Πρώτες βοήθειες
 • Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό, εκτός αν σας ζητηθεί από το ιατρικό προσωπικό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Δέρμα: Πλύνετε με σαπούνι και νερό τις περιοχές του δέρματος που ήρθαν σε επαφή. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν παρατηρηθούν συμπτώματα.
 • Μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό τουλάχιστον επί 15 λεπτά, ανοίγοντας διάπλατα τα βλέφαρα ανά διαστήματα. Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν παρατηρηθούν συμπτώματα.
 • Εισπνοή: Μετακινήστε το άτομο σε φρέσκο αέρα. Αν ο ερεθισμός επιμείνει, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας του συμπιεστή είναι στη θέση απενεργοποίησης (off) πριν ξεκινήσετε.
 • Μην αφαιρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα ή τον εύκαμπτο σωλήνα στεγανοποιητικού υγρού κατά τη διάρκεια της επισκευής.
 • Αν η διάτρηση προκλήθηκε από καρφί ή παρόμοιο και αυτό παραμένει στο ελαστικό, αφήστε το στη θέση του. Αυτό βοηθά να σφραγιστεί η διάτρηση.
 • Αν η επισκευή πραγματοποιείται σε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν άλλα οχήματα, ανάψτε τα αλάρμ και χρησιμοποιήστε προειδοποιητικό τρίγωνο, αν υπάρχει.

Προκαταρκτικά

Τοποθετήστε την ετικέτα που δείχνει τη μέγιστη ταχύτητα, ώστε να είναι ευδιάκριτη ως υπενθύμιση για τον οδηγό, για παράδειγμα στο παρμπρίζ. Θα την βρείτε στη φιάλη του στεγανοποιητικού υγρού.
Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στη φιάλη του στεγανοποιητικού υγρού

Βιδώστε το ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στη φιάλη του στεγανοποιητικού υγρού. Υπάρχει θέση για αυτό δίπλα στον εύκαμπτο σωλήνα του στεγανοποιητικού υγρού.

Σύρετε τη φιάλη του στεγανοποιητικού υγρού μέσα στη σχισμή στο πλάι του συμπιεστή. Ένα βέλος πάνω στη φιάλη σας δείχνει τη σωστή κατεύθυνση.
Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας ελαστικού και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του στεγανοποιητικού υγρού. Βιδώστε το ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα στο σπείρωμα όσο το δυνατόν πιο μέσα.

Έναρξη επισκευών ελαστικού

Συνδέστε τον συμπιεστή στην πρίζα 12 V του αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί και παρέχει ρεύμα.1
Εκκινήστε τον συμπιεστή πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης .

 Προειδοποίηση

Μην στέκεστε ποτέ δίπλα στο ελαστικό με τον συμπιεστή ενεργοποιημένο. Αν εμφανιστούν ρωγμές ή ανωμαλίες, ο συμπιεστής πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως. Σταματήστε και επικοινωνήστε με τη Volvo Assistance για περισυλλογή του αυτοκινήτου με ασφάλεια.
Φουσκώστε το ελαστικό για 7 λεπτά ή μέχρι η πίεση να φτάσει στα 3,5 bar (51 psi).

 Σημαντικό

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μη λειτουργείτε τον συμπιεστή για περισσότερο από 10 λεπτά.
Απενεργοποιήστε τον συμπιεστή, για να ελέγξετε την πίεση στο μανόμετρο. Η ελάχιστη πίεση είναι 1,8 bar (26 psi) και η μέγιστη είναι 3,5 bar (51 psi). Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα μείωσης πίεσης , αν η πίεση είναι πολύ υψηλή.

 Προειδοποίηση

Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1,8 bar (26 psi), σημαίνει ότι η τρύπα στο ελαστικό είναι πολύ μεγάλη. Μη συνεχίσετε και επικοινωνήστε με την Volvo Assistance για περισυλλογή του αυτοκινήτου με ασφάλεια.
Ξεβιδώστε τον συμπιεστή από την υποδοχή 12 V.
Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα στεγανοποιητικού υγρού από το ελαστικό.
Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της βαλβίδας ελαστικού.
Μόλις είναι εφικτό, οδηγήστε για 10 λεπτά2 και αφήστε το υγρό να στεγανοποιήσει το ελαστικό. Μετά από αυτό εκτελέστε επακόλουθο έλεγχο.

Επακόλουθος έλεγχος

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα του ελαστικού.
Ελέγξτε την πίεση του ελαστικού στο μανόμετρο του συμπιεστή.
 • Αν η πίεση είναι χαμηλότερη από 1,3 bar (19 psi), τότε το ελαστικό δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά. Σταματήστε και επικοινωνήστε με τη Volvo Assistance για περισυλλογή του αυτοκινήτου με ασφάλεια.
 • Αν η πίεση ελαστικών είναι υψηλότερη από 1,3 bar (19 psi), φουσκώστε το ελαστικό μέχρι την πίεση που ορίζεται στην ετικέτα πίεσης ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού. Συνδέστε τον συμπιεστή στην πρίζα 12 V και φουσκώστε το ελαστικό. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα μείωσης πίεσης , αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.
Τοποθετήστε πάλι το καπάκι της βαλβίδας ελαστικού.
 • Αντικαταστήστε τη φιάλη σφραγιστικού υγρού και τον εύκαμπτο σωλήνα μετά τη χρήση. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo.
 • Η Volvo συνιστά την αντικατάσταση ή την επισκευή του ελαστικού που έχει υποστεί ζημιά το συντομότερο δυνατόν. Ενημερώστε τους τεχνικούς στο συνεργείο ότι το ελαστικό περιέχει σφραγιστικό υγρό.

 Προειδοποίηση

Η μέγιστη απόσταση που πρέπει να διανυθεί με ελαστικά που περιέχουν στεγανοποιητικό υγρό είναι 200 χλμ (125 μίλια).
 1. 1 Η πρίζα σταματά να παρέχει ρεύμα για κάποιο διάστημα μετά την έξοδο του οδηγού από το αυτοκίνητο. Για να συνεχιστεί η ηλεκτρική τροφοδοσία, απλά μπείτε ξανά στο αυτοκίνητο.
 2. 2 Ή 8 χιλιόμετρα (5 μίλια)