Αλλαγή τροχών

Αν χρειαστεί να αλλάξετε έναν τροχό, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τη συνιστώμενη διαδικασία.

 Προειδοποίηση

Ανύψωση του αυτοκινήτου για αλλαγή τροχού

Για την αλλαγή τροχού, ο τροχός πρέπει να ανυψωθεί από το έδαφος. Ακολουθήστε προσεκτικά τις ξεχωριστές οδηγίες για την ασφαλή ανύψωση του αυτοκινήτου.

  • Αν αλλάζετε τον τροχό σε σημείο διερχόμενης κυκλοφορίας, βεβαιωθείτε ότι εσείς και το αυτοκίνητο είστε ορατοί από τους άλλους. Ανάψτε τα αλάρμ και τοποθετήστε ένα προειδοποιητικό τρίγωνο σε ορατό αλλά ασφαλές σημείο.
  • Ορίστε ένα ασφαλές σημείο στο οποίο θα περιμένουν οι επιβάτες, μακριά από το αυτοκίνητο και την κυκλοφορία.
  • Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια γύρω από το αυτοκίνητό σας όταν αυτό είναι ανυψωμένο. Μην επιτρέπετε σε άτομα να βρίσκονται μέσα ή κοντά στο αυτοκίνητο.
  • Μην εισέρχεστε ποτέ κάτω από το αυτοκίνητο ή μην αφήνετε άτομα να τοποθετούν οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους κάτω από το αυτοκίνητο, όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο.

Πριν από την αφαίρεση του τροχού

Οι τροχοί του αυτοκινήτου σας στερεώνονται με μπουλόνια. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασφαλιζόμενα μπουλόνια.

 Σημαντικό

  • Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του ανταλλακτικού τροχού είναι εγκεκριμένες για το αυτοκίνητό σας.1
  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε. Προμηθευτείτε όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε πριν ανυψώσετε το αυτοκίνητο.2

Αφαίρεση του τροχού

Αφαιρέστε το καπάκι μπουλονιού.
Ενώ το αυτοκίνητό σας ακουμπά ακόμη στο έδαφος, χρησιμοποιήστε το μπουλονόκλειδο για να λασκάρετε τα μπουλόνια του τροχού κατά 0,5-1 στροφή περίπου. Πιέστε το κλειδί προς τα κάτω, ενώ είναι στραμμένο προς τα αριστερά, για να μην τραυματιστείτε. Περιστρέψτε το αριστερά, για να λασκάρει το μπουλόνι. Αν τα μπουλόνια είναι ασφαλιζόμενα, αρχίστε από αυτά.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφαλή ανύψωση του αυτοκινήτου.
Ανυψώστε το αυτοκίνητο τόσο όσο χρειάζεται, ώστε ο τροχός που θέλετε να αφαιρέσετε να ανυψωθεί από το έδαφος. Αφαιρέστε τα μπουλόνια και ανασηκώστε τον τροχό για να τον αφαιρέσετε.

 Υποδειξη

Κατά την εναλλαγή των τροχών μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, σημειώστε σε ποια πλευρά ήταν τοποθετημένοι, για παράδειγμα L για αριστερά και R για δεξιά.

Τοποθέτηση του τροχού

Καθαρίστε τις επιφάνειες ανάμεσα στον τροχό και το μουαγιέ.
Τοποθετήστε τον τροχό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει τα μπουλόνια. Ωστόσο, η τελική σύσφιξη με την καθορισμένη ροπή γίνεται όταν ο τροχός ακουμπήσει ξανά στο έδαφος και δεν μπορεί να περιστραφεί όταν σφίγγετε τα μπουλόνια.

 Προειδοποίηση

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τους τροχούς στον σωστό άξονα. Αν οι τροχοί δεν τοποθετηθούν σωστά, μπορεί να επηρεαστεί η οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
  • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λιπαντικό στα σπειρώματα των μπουλονιών τροχών. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα μπουλόνια των τροχών μπορεί να λασκάρουν μετά τη σύσφιξη.
Κατεβάστε το αυτοκίνητο ξανά στο έδαφος.
Όταν βρίσκεται στο έδαφος, ο τροχός δεν μπορεί να περιστραφεί, διευκολύνοντας την τελική σύσφιξη.

Σφίξτε τα μπουλόνια χιαστί. Αν το αυτοκίνητο διαθέτει ασφαλιζόμενα μπουλόνια, ολοκληρώστε με αυτά. Είναι πολύ σημαντικό τα μπουλόνια να έχουν συσφιχθεί σωστά. Σφίξτε με ροπή 140 Nm (103 lb-ft). Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης με δυναμόκλειδο. Η υπερβολική ή ανεπαρκής σύσφιξη των μπουλονιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα σπειρώματα του τροχού.

Σύσφιξη των μπουλονιών τροχού χιαστί.
3
2
4
5
1
Σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού χιαστί.
Επανατοποθετήστε τα καπάκια στα μπουλόνια, χρησιμοποιώντας τους δείκτες-οδηγούς για να τα τοποθετήσετε σωστά και, στη συνέχεια, πιέστε τα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συσφιχθεί καλά.

 Προειδοποίηση

Ελέγξτε τα μπουλόνια τροχού

Μπορεί να χρειαστεί να σφίξετε ξανά τα μπουλόνια του τροχού λίγες ημέρες μετά την αλλαγή του τροχού. Μπορεί να λασκάρουν σε περίπτωση διαφορών θερμοκρασίας και κραδασμών.

Ιδιότητες τροχού μετά από αλλαγή τροχού

Δώστε προσοχή σε ενδείξεις λανθασμένης τοποθέτησης των τροχών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά πέδησης του αυτοκινήτου και την ικανότητά του να εκτρέπει τη βροχή και τη λάσπη.

Αν το νέο ελαστικό είναι διαφορετικού τύπου ή έχει διαφορετικές διαστάσεις, θα πρέπει να οδηγείτε προσεκτικά στην αρχή. Η δυναμική και τα οδηγικά χαρακτηριστικά των τροχών ενδέχεται να έχουν αλλάξει.

  1. 1 Ορισμένοι εφεδρικοί τροχοί έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Αν ο εφεδρικός τροχός που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μπορεί να τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο, η διαφορά στις διαστάσεις του είναι αποδεκτή.
  2. 2 Χρησιμοποιήστε εργαλεία που είναι σχεδιασμένα για το μοντέλο του αυτοκινήτου σας.