Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος του αυτοκινήτου στις ρυθμίσεις.

Αν θέλετε το σύστημα του αυτοκινήτου να λειτουργεί σε γλώσσα διαφορετική από την τρέχουσα, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος.

 Σημαντικό

Επιλέξτε μόνο μια γλώσσα που κατανοείτε πλήρως. Το αυτοκίνητο σας κοινοποιεί πληροφορίες και ειδοποιήσεις κρίσιμες για την ασφάλεια μέσω μηνυμάτων, οπότε πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να τις κατανοήσετε ανά πάσα στιγμή.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή SystemΓλώσσα και εισαγωγήΓλώσσα.
Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να αλλάξετε.
Η νέα γλώσσα εμφανίζεται στην οθόνη.