Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να αλλάξετε μη αυτόματα την ημερομηνία, την ώρα και την τοπική ζώνη ώρας στις ρυθμίσεις.

Από προεπιλογή το αυτοκίνητό σας χρησιμοποιεί πληροφορίες από το διαδίκτυο, για να αλλάζει αυτόματα την ημερομηνία, την ώρα και την τοπική ζώνη ώρας για εσάς. Μπορείτε επίσης να τα αλλάξετε αυτά οι ίδιοι χειρωνακτικά καθώς επίσης και τη μορφή της ώρας στις ρυθμίσεις.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή SystemΗμερομηνία και ώρα.
Αν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις Automatic date and time και Automatic time zone, απενεργοποιήστε τες.
Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε και κάντε οποιεσδήποτε αλλαγές.

Οι αλλαγές εμφανίζονται στην οθόνη.

Το ρολόι στη γραμμή κατάστασης ενημερώνεται, αν κάνατε αλλαγές στη ρύθμιση ώρας.

 Υποδειξη

Για να αλλάξετε τη μορφή ώρας, ενεργοποιήστε την για μορφή 24 ωρών ή απενεργοποιήστε την για μορφή 12 ωρών.