Αλλαγή μονάδων μέτρησης συστήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, όπως για την ταχύτητα και την απόσταση, στις ρυθμίσεις,

 Υποδειξη

Όταν οδηγείτε στο εξωτερικό, μπορεί να είναι χρήσιμο να αλλάζετε τις μονάδες μέτρησης, ώστε να ταιριάζουν με τις τοπικές. Μπορεί να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο, αν στις πινακίδες οδικής σήμανσης οι αποστάσεις και οι ταχύτητες εμφανίζονται σε μονάδες διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή στο αυτοκίνητό σας.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή SystemUnits.
Επιλέξτε τις μονάδες μέτρησης που θέλετε να εμφανίζονται στο αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο εμφανίζονται οι μονάδες μέτρησης με τη νέα μορφή.