Αλλαγή κατόχου του αυτοκινήτου

Ο κάτοχος του αυτοκινήτου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη Volvo για να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και υπηρεσίες. Συνεπώς, όσον αφορά στην αλλαγή κατόχου, ο τρέχων κάτοχος πρέπει να καταργηθεί για να αποκτήσει πρόσβαση ο νέος κάτοχος.

Ο τρέχων κάτοχος πρέπει να καταργήσει τη σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ο νέος κάτοχος πρέπει να συνδέσει την εφαρμογή του για κινητά με το αυτοκίνητο, για να το χρησιμοποιήσει.

 Σημείωση

Επαναφορά ρυθμίσεων αυτοκινήτου

Όταν ο τρέχων κάτοχος τερματίσει την ιδιοκτησία του, στο αυτοκίνητο γίνεται αυτόματα επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα προφίλ, τα δεδομένα χρήστη και άλλες ατομικές ρυθμίσεις καταργούνται.