Πινακίδες αερόσακων

Οι ετικέτες των αερόσακων στο αυτοκίνητό σας παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τους αερόσακους ή μπορούν να λειτουργήσουν ως σήμανση για τα σημεία που βρίσκονται οι αερόσακοι.

Πινακίδες θέσεων αερόσακων

Τα σημεία στο αυτοκίνητό σας με σήμανση είτε AIRBAG, IC AIRBAG είτε SRS AIRBAGδηλώνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει αερόσακος.

 Προειδοποίηση

Θέσεις πινακίδων αερόσακων

Οι θέσεις των πινακίδων των αερόσακων σας ενημερώνουν πού βρίσκονται οι αερόσακοι του αυτοκινήτου σας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω σε αυτά τα σημεία και γύρω από αυτά. Αν σε αυτά τα σημεία υπάρχουν αντικείμενα, ο αερόσακος μπορεί να μην ανοίξει, να μειωθεί η αποτελεσματικότητά του και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Στην ενότητα για τους αερόσακους υπάρχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τους αερόσακους.

Πινακίδες πληροφοριών αερόσακου

Ετικέτα προειδοποίησης στο σκιάδιο
Αυτή η ετικέτα βρίσκεται στο σκιάδιο του καθίσματος συνοδηγού.

 Προειδοποίηση

Παιδικά καθίσματα ασφαλείας και κάθισμα συνοδηγού

ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται με ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ μπροστά του, μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ στο ΠΑΙΔΙ.