Ετικέτες

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει έναν αριθμό ετικετών που παρέχουν πληροφορίες για το αυτοκίνητο και τη χρήση του, όπως προδιαγραφές και προειδοποιήσεις.

Τύποι ετικετών

Ετικέτα ISO κινδύνου τραυματισμού
Μαύρα σύμβολα ISO σε κίτρινη κεφαλίδα με λευκό κείμενο ή εικόνα σε μαύρο φόντο.

Απεικονίζει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε περίπτωση που αγνοηθεί η προειδοποίηση.

Ετικέτα ISO κινδύνου υλικής ζημιάς
Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο ή εικόνα σε μαύρο ή μπλε φόντο.

Απεικονίζει τον κίνδυνο υλικής ζημιάς σε περίπτωση που αγνοηθεί η προειδοποίηση.

Πληροφορίες ετικέτας ISO
Λευκά σύμβολα ISO και λευκό κείμενο ή εικόνα σε μαύρο φόντο.

Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο και τη χρήση του.

 Σημείωση

Απεικονιζόμενες ετικέτες

Οι ετικέτες που βλέπετε σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν γενική απεικόνιση των πινακίδων που βρίσκονται στο αυτοκίνητό σας. Το εγχειρίδιο περιέχει μόνο την τοποθεσία τους και το είδος πληροφοριών που παρουσιάζουν. Βρείτε την πραγματική ετικέτα για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητό σας.