Λήψη εφαρμογών

Κάντε λήψη περισσότερων εφαρμογών στο αυτοκίνητό σας από το κατάστημα εφαρμογών στη βιβλιοθήκη εφαρμογών.

Το αυτοκίνητό σας διατίθεται με ορισμένες εφαρμογές προεγκατεστημένες αλλά μπορείτε να βρείτε περισσότερες και να κάνετε λήψη τους στο κατάστημα εφαρμογών.

Πατήστε το σύμβολο της βιβλιοθήκης εφαρμογών στην κάτω γραμμή.
Πατήστε Αποκτήστε περισσότερες εφαρμογές, για να μεταβείτε στο κατάστημα εφαρμογών.
Αναζητήστε την εφαρμογή που θέλετε να κάνετε λήψη.
Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής που επιθυμείτε.
Αν η λήψη και η εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωθούν με επιτυχία, η εφαρμογή εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη εφαρμογών.