Έλεγχος των φώτων του τρέιλερ

Όταν συνδέετε ένα τρέιλερ, είναι πάντοτε συνετό να βεβαιώνεστε ότι τα φώτα του τρέιλερ είναι πλήρως λειτουργικά. Μπορείτε να τα ελέγξετε μέσω της οθόνης.
Συνδέστε ένα τρέιλερ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displaysExterior lightsTrailer light check.
Πατήστε Start.
Σύμβολο ότι ανιχνεύτηκε βλάβη στα φώτα του τρέιλερ

Αν υπάρχει κάποια βλάβη, επισημαίνεται με το σχετικό σύμβολο στην οθόνη.