Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας κλιματισμού

Όταν ενεργοποιείτε την αυτόματη λειτουργία κλιματισμού, το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει αρκετές από τις λειτουργίες του αυτόματα.

 Υποδειξη

Στην αυτόματη λειτουργία κλιματισμού, το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζει αυτόματα τη ροή του αέρα προς το παρμπρίζ όταν χρειάζεται.
Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Climate.
Επιλέξτε Auto.
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα των ανεμιστήρων, αν το προτιμάτε.