Ενεργοποίηση της θέρμανσης καθισμάτων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης καθισμάτων από την προβολή άνεσης στην οθόνη.

 Προειδοποίηση

Η θέρμανση καθισμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που:
  • έχουν δυσκολίες στην αίσθηση των μεταβολών της θερμοκρασίας λόγω αισθητηριακής απώλειας.
  • έχουν πρόβλημα στον έλεγχο των ρυθμίσεων της θέρμανσης καθισμάτων.
Πατήστε το σύμβολο της θερμοκρασίας στην κάτω γραμμή.
Επιλέξτε το επίπεδο θέρμανσης καθίσματος που προτιμάτε.

Για να κλείσετε την προβολή άνεσης, πιέστε το σύμβολο κάτω βέλους στην κάτω γραμμή.