Ενεργοποίηση της θέρμανσης τιμονιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέρμανση του τιμονιού από την οθόνη. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειρωνακτικά ή να την ρυθμίσετε σε αυτόματη ενεργοποίηση.
Πατήστε στη θερμοκρασία στην κάτω γραμμή.
Επιλέξτε το επίπεδο θέρμανσης τιμονιού που προτιμάτε.

 Υποδειξη

Αυτόματη θέρμανση τιμονιού

Η αυτόματη θέρμανση είναι μια λειτουργία την οποία μπορείτε να εκτιμήσετε όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις κλιματισμού, για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενεργοποίηση.