Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών χειρωνακτικά.

 Σημαντικό

Η ασφάλεια παιδιών δεν επηρεάζει τα πίσω παράθυρα. Μπορείτε να κλειδώσετε τα πίσω παράθυρα στις ρυθμίσεις.

Όταν οδηγείτε με παιδιά στα πίσω καθίσματα, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω πόρτες έχουν ασφαλίσει με ενεργή την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών.

Η ασφάλεια παιδιών μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια των επιβατών στα πίσω καθίσματα. Όταν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, οι επιβάτες στα πίσω καθίσματα δεν μπορούν να ανοίξουν τις πίσω πόρτες.

Θέση διακόπτη κλειδαριάς για παιδιά
Θέση διακόπτη κλειδαριάς για παιδιά.

Οι ασφάλειες παιδιών βρίσκονται στις πίσω πόρτες και έχετε πρόσβαση σε αυτές από το εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Χρειάζεστε ένα εργαλείο, όπως ένα ίσιο κατσαβίδι, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ασφάλειες παιδιών. Η κατεύθυνση για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση των ασφαλειών υποδεικνύεται γύρω από τον διακόπτη.

Θέσεις ασφαλειών παιδιών
Ασφάλεια παιδιών με οδηγίες περιστροφής για ενεργοποίηση.

Εισάγετε ένα εργαλείο στην οπή του διακόπτη.

Γυρίστε το εργαλείο στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται, για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια.
Όταν η ασφάλεια ενεργοποιείται, θα ακούσετε ένα κλικ.

Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών

Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, χρησιμοποιήστε το εργαλείο για να γυρίσετε την ασφάλεια στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που υποδεικνύεται πάνω στην ασφάλεια.