Ενεργοποίηση του Pilot Assist

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Pilot Assist μετακινώντας τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω, ενώ οδηγείτε. Είναι σημαντικό να αξιολογήσετε αν οι τρέχουσες συνθήκες οδήγησης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια το Pilot Assist.

Όταν οδηγείτε, ένα γκρι σύμβολο του Pilot Assist στην περιοχή πληροφοριών οδηγού επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι διαθέσιμη αλλά όχι ενεργοποιημένη ακόμη.

Σύμβολο που υποδεικνύει ότι το Pilot Assist είναι ανενεργό

Το Adaptive cruise control είναι διαθέσιμο για ενεργοποίηση μόνο, αν είναι ενεργοποιημένο στις ρυθμίσεις.1

 Σημαντικό

Πριν από τη χρήση του Pilot Assist

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τα πάντα για το Pilot Assist σε αυτό το εγχειρίδιο, πριν να το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του είναι σημαντική για την ασφαλή χρήση.

Αξιολόγηση της κατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι οι κατάσταση και οι συνθήκες της κυκλοφορίας είναι κατάλληλες για ενεργοποίηση. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρώσετε τους ελιγμούς που κάνετε, όπως η αλλαγή λωρίδας, πριν ενεργοποιήσετε το Pilot Assist.

Ενεργοποίηση του Pilot Assist κατά την οδήγηση

Ενεργοποίηση του Pilot Assist με τον μοχλοδιακόπτη

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τραβήξτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη τέρμα προς τα κάτω.

Η ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Σύμβολο που υποδεικνύει ότι το Pilot Assist είναι ενεργό

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το Pilot Assist στη διάρκεια μιας διαδρομής, η ταχύτητα με την οποία κινείστε τη στιγμή της ενεργοποίησης ορίζεται ως η καθορισμένη ταχύτητα.

Αν χρησιμοποιήσατε πρόσφατα το Pilot Assist, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη ταχύτητα που είχατε ορίσει. Στην περίπτωση αυτή, η προηγούμενη ταχύτητα που είχατε ορίσει εμφανίζεται δίπλα στο ταχύμετρο.

 Υποδειξη

Σύμβολα Pilot Assist

Όταν το Pilot Assist είναι ενεργό, το επίπεδο υποστήριξής του εμφανίζεται με σύμβολα και γραφικά στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

  1. 1 Ενεργοποιώντας είτε το Pilot Assist είτε τον ρυθμιστή ταχύτητας, αυτομάτως το ένα σύστημα απενεργοποιεί το άλλο.

Σχετικά έγγραφα