Ενεργοποίησης της λειτουργίας Άνεση κατά τη στάθμευση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άνεση στάθμευσης για να διατηρηθεί ένα άνετο κλίμα στο αυτοκίνητο όσο βρίσκεστε μακριά από αυτό.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια χωρίς επίβλεψη μέσα στο αυτοκίνητο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την ευημερία τους. Ορισμένες περιοχές έχουν νόμους που απαγορεύουν την παραμονή ατόμων και κατοικίδιων μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Η λειτουργία άνεσης κατά τη στάθμευση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας, όταν μειωθεί πολύ το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας του αυτοκινήτου ή όταν ξεκινήσετε έναν νέο κύκλο οδήγησης. Αν την ενεργοποιήσετε όταν η στάθμη μπαταρίας του αυτοκινήτου σας είναι ήδη χαμηλή, η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας θα είναι μικρότερη.
Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στηParking.
Μεταβείτε στην επιλογή Parking Comfort.
Επιλέξτε Έναρξη.

Πατήστε Απενεργοποίηση για να απενεργοποιηθεί ξανά.