Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού οθόνης

Πριν καθαρίσετε την οθόνη, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού οθόνης.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displaysDisplayΚαθαρισμός οθόνης.
Πατήστε για ενεργοποίηση.