Ενεργοποίηση των αλάρμ

Τα αλάρμ είναι απαραίτητα για την ασφαλή οδήγηση. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς χρησιμοποιούνται.
Σύμβολο αλάρμ
Σύμβολο αλάρμ

Όταν εισέρχεστε στο αυτοκίνητο, το κουμπί των αλάρμ φωτίζεται στην κονσόλα οροφής, ως ένδειξη ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί που βρίσκεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί των αλάρμ είτε στην κονσόλα οροφής είτε στην οθόνη.
Και τα δύο ενδεικτικές λυχνίες των φλας στην περιοχή πληροφοριών οδηγού της οθόνης και τα κουμπιά των αλάρμ αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στον ίδιο ρυθμό με τα φώτα. Θα ακούσετε επίσης έναν ήχο τικ-τακ.