Ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας κλιματισμού

Αν ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λειτουργία κλιματισμού, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα που προτιμάτε και να επιλέξετε την ταχύτητα των ανεμιστήρων.
Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Climate.
Επιλέξτε Manual.
Επιλέξτε την κατεύθυνση ροής αέρα και την ταχύτητα των ανεμιστήρων που προτιμάτε.