Ενεργοποίηση του ελέγχου κατάβασης

Ο έλεγχος κατάβασης μπορεί να σας βοηθήσει στον έλεγχο της ταχύτητας κατά την οδήγηση σε απότομη κατηφόρα.

Με την ενεργοποίηση του ελέγχου κατάβασης το αυτοκίνητό σας μπορεί να φρενάρει με περισσότερο ελεγχόμενο και ενεργό τρόπο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν οδηγείτε σε κατηφόρα, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε ανεπιθύμητη επιτάχυνση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο κατάβασης στην οθόνη.

Η διαθεσιμότητα του ελέγχου κατάβασης υποδεικνύεται με το σύμβολο ελέγχου κατάβασης στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Το σύμβολο γίνεται πράσινο, όταν είναι ενεργός ο έλεγχος κατάβασης.

 Σημείωση

Ο έλεγχος κατάβασης είναι διαθέσιμος μόνο σε ταχύτητες κάτω από 40 χλμ/ω (25 μαω). Αν οδηγείτε γρηγορότερα από αυτό, η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriving dynamicsHill descent control.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο κατάβασης.