Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλυντηρίου αυτοκινήτων

Μπορείτε να προετοιμάσετε το αυτοκίνητό σας για να μπει σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, ενεργοποιώντας τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων στην οθόνη.

Αντί να προετοιμάσετε εσείς το αυτοκίνητο να πλυθεί σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων. Αυτή διασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να πλυθεί και ότι συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως ο αισθητήρας βροχής, παραμένουν απενεργοποιημένες, ενόσω πλένεται το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsCar modesCar wash mode.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων πριν ξεκινήσετε ξανά να οδηγείτε.

 Σημείωση

Η λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο αρχίσει να αναπτύσσει ταχύτητα Ωστόσο, για να διασφαλίσετε ότι όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου είναι διαθέσιμες, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων πριν φτάσετε σε δημόσιο δρόμο.