Ενεργοποίηση της λειτουργίας μέγιστου ξεπαγώματος

Για να ξεθαμπώσει ή να ξεπαγώσει γρήγορα το μπροστινό παρμπρίζ και τα παράθυρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος.

Η λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος.αυξάνει τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Ο κλιματισμός είναι ενεργοποιημένος και η ανακυκλοφορία αέρα δεν είναι διαθέσιμη όσο είναι ενεργό το μέγιστο ξεπάγωμα. Όταν η λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος απενεργοποιηθεί ξανά, το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

 Σημείωση

Όταν η λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος χρησιμοποιεί υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, το επίπεδο θορύβου των ανεμιστήρων αυξάνεται.
Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Climate.
Πατήστε Max Defrost .

 Υποδειξη

Η λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος ενεργοποιείται επίσης από το κουμπί ξεπαγώματος στην κονσόλα οροφής.