Ενεργοποίηση της ανακυκλοφορίας αέρα

Η ανακυκλοφορία αέρα συμβάλλει ώστε ο επιβλαβής ή δύσοσμος αέρας να παραμένει έξω από τον χώρο επιβατών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά μπορείτε επίσης να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα από την προβολή κλιματισμού.

Όταν η ανακυκλοφορία αέρα δεν είναι ενεργοποιημένη χειροκίνητα, το σύστημα κλιματισμού αποφασίζει αυτόματα αν θα ανακυκλοφορήσει τον αέρα ανάλογα με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε αυτές τις συνθήκες συμπεριλαμβάνεται η θερμοκρασία εντός και εκτός του αυτοκινήτου, καθώς και η ποιότητα του εξωτερικού αέρα. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συνεχή ανακυκλοφορία αέρα για να κλείσετε την εισαγωγή αέρα, αν το επιθυμείτε.

 Σημαντικό

Αν ο αέρας ανακυκλοφορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να θαμπώσουν τα παράθυρα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ορατότητα.

 Σημείωση

Η ανακυκλοφορία αέρα δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργή η λειτουργία μέγιστου ξεπαγώματος.
Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Climate.
Πατήστε το σύμβολο ανακυκλοφορίας .