Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλιματισμού

Η λειτουργία κλιματισμού ψύχει και αφυγραίνει τον εισερχόμενο αέρα.

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία αυτόματου κλιματισμού, ο κλιματισμός ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα για να διατηρηθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν αποεπιλέξετε τον κλιματισμό ενώ βρίσκεστε σε αυτόματη λειτουργία κλιματισμού, θα ενεργοποιηθεί η χειροκίνητη λειτουργία κλιματισμού.

Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία κλιματισμού αποτελεσματικά, τα παράθυρα, οι πόρτες και το καπό του χώρου αποσκευών πρέπει να είναι κλειστά.

 Υποδειξη

Ανίχνευση ανοικτού παραθύρου

Στην προβολή ρυθμίσεων κλιματισμού, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποίηση, όταν η απόδοση του κλιματισμού επηρεάζεται σοβαρά λόγω ανοικτού παραθύρου.

Πατήστε το σύμβολο του ανεμιστήρα στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Climate.
Πατήστε το σύμβολο του κλιματισμού .