Έγκριση τύπου για τον ασύρματο φορτιστή και το NFC

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι εγκρίσεις τύπου για τον ασύρματο φορτιστή και τη μονάδα ανάγνωσης NFC.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο ασύρματος φορτιστής και η μονάδα ανάγνωσης NFC έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -35 °C και 85 °C.

Ασύρματος φορτιστής
 • Ζώνη συχνοτήτων: 127,7±10kHz
 • Μέγιστη ένταση μαγνητικού πεδίου: 65,69dBμA/m @10m
Μονάδα ανάγνωσης καρτών NFC
 • Ζώνη συχνοτήτων 13.56MHz ±10%
 • Μέγιστη ένταση μαγνητικού πεδίου: 42dBμA/m @10m

Δήλωση συμμόρφωσης

CE RED

Με το παρόν, η Hefei Invispower Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός NFCR-INTERNAL (μοντέλο: NFC-I-SX-21548) και το μοντέλο ασύρματης φόρτισης (μοντέλο: WPC-15SN-21493) συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το επίπεδο μέγιστης επιτρεπόμενης έκθεσης (MPE) για αυτόν τον εξοπλισμό βασίζεται σε απόσταση 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος. Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοκύματα, συνιστάται να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ του εξοπλισμού και των μελών του σώματος κατά τη χρήση.

UKCAΜε το παρόν, η Hefei Invispower Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός NFCR-INTERNAL (μοντέλο: NFC-I-SX-21548) και το μοντέλο ασύρματης φόρτισης (μοντέλο: WPC-15SN-21493) συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ραδιοεξοπλισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (SI 2017/1206).
FCC ID & IC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανόνων FCC και με τους κανόνες RSS-Gen, RSS-216 του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

 1. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπ. των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσει την άδεια του χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον εξοπλισμό. Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων FCC: Ο εν λόγω εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία RF της FCC, που καθορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή και η κεραία της δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί ή να λειτουργούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του καλοριφέρ και του ανθρώπινου σώματος. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, σύμφωνα με το εδάφιο 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα δημιουργηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης συνιστάται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

 • Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
 • Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
 • Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
 • Συμβουλευτείτε τον επίσημο διανομέα ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεόρασης για βοήθεια.

IDéclaration d'avertissement ISED Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

 1. Cet appareil ne doit pas provoquerd'interferences nuisibles, et
 2. Cet appareil doit accepter toute interference recue, y compris les interferences pouvant entrainerun fonctionnement indesirable.

Les changements ou modifications non expressement approuves par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorite de l'utilisateura utilizer l'equipement. Déclaration d'exposition aux radiations RF de l'ISED: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de l'ISED définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur

ANATEL

Αυτός ο εξοπλισμός δεν υπάγεται σε προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές ούτε επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές σε συστήματα με την προσήκουσα έγκριση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της ANATEL – https://www.gov.br/anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – https://www.gov.br/anatel

Κίνα (SRRC)(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法; (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线; (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护; (四)应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰; (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用; (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定; (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器; (八)微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
ΜεξικόLa operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones :(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia , incluyendo la que pueda causar su operación no deseada
Ταϊλάνδη