Ρύθμιση του αυτοκινήτου σας για πρώτη φορά

Υπάρχει ένας οδηγός που σας βοηθά να ρυθμίσετε το αυτοκίνητό σας την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε.

Ο οδηγός εγκατάστασης του αυτοκινήτου σας ξεκινά αυτόματα στην οθόνη. Σας καθοδηγεί κατά τη δημιουργία προφίλ και σε άλλες απαραίτητες ρυθμίσεις.

 Υποδειξη

Πριν πάρετε το αυτοκίνητό σας

Πριν ξεκινήσετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα Volvo ID και να κατεβάσετε την εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά τηλέφωνα. Αυτό θα επισπεύσει τη διαδικασία ρύθμισης του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός ρύθμισης καλύπτει τα εξής:
  • Σημαντικές ρυθμίσεις, όπως η γλώσσα συστήματος του αυτοκινήτου σας
  • Ρύθμιση προφίλ χρηστών
  • Σύνδεση κλειδιού
  • Συναίνεση σε όρους και προϋποθέσεις για διάφορες υπηρεσίες του αυτοκινήτου και άλλες υπηρεσίες τρίτων
  • Σύνδεση του αυτοκινήτου στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

 Σημείωση

Παραμείνετε σταθμευμένοι όσο διαρκεί η ρύθμιση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο και ο επιλογέας στη θέση P όταν ακολουθείτε τη διαδικασία στον οδηγό ρύθμισης.

Ολοκλήρωση ρύθμισης

Συνιστάται να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Αν κλείσετε τον οδηγό πριν ολοκληρώσετε τα απαραίτητα βήματα, ορισμένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες μέχρι να επανέλθετε και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Επίσης, το σύστημα θα σας υπενθυμίσει να ολοκληρώσετε ρύθμιση την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

Δεν υπάρχει οδηγός;

Αν το αυτοκίνητο έχει ρυθμιστεί ήδη από κάποιον άλλο, όπως από προηγούμενο κάτοχο, μπορείτε να κάνετε επαναφορά ρυθμίσεων στο αυτοκίνητο για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στον οδηγό ρύθμισης.

Σχετικά έγγραφα