Τοποθέτηση του κρίκου ρυμούλκησης

Χρησιμοποιήστε τον κρίκο ρυμούλκησης, για να δέσετε ένα συρματόσχοινο βαρούλκου, όταν κάνετε ρυμούλκηση.

Στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, ο κρίκος ρυμούλκησης βιδώνεται σε μια υποδοχή με σπείρωμα πίσω από ένα κάλυμμα που βρίσκεται στον μπροστινό και τον πίσω προφυλακτήρα.

 Σημαντικό

Να διαβάσετε οπωσδήποτε σχετικά με τη ρυμούλκηση και τους περιορισμούς της, πριν ξεκινήσετε.

Να έχετε πρόχειρο τον κρίκο ρυμούλκησης.

Μπροστινό κάλυμμα βιδώματος κρίκου ρυμούλκησης.
Μπροστινό κάλυμμα βιδώματος κρίκου ρυμούλκησης.

Τοποθέτηση μπροστά: αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντάς το στο μέσον του αριστερού του άκρου. Το κάλυμμα περιστρέφεται γύρω από την κεντρική γραμμή και τότε μπορεί να αφαιρεθεί.

Πίσω κάλυμμα βιδώματος κρίκου ρυμούλκησης.
Πίσω κάλυμμα βιδώματος κρίκου ρυμούλκησης.

Τοποθέτηση πίσω: αφαιρέστε το κάλυμμα πιέζοντάς το στο επάνω άκρο του. Ανοίξτε το τελείως και αφαιρέστε το.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης ως το τέρμα μέσα στην υποδοχή.

 Σημαντικό

Είναι σημαντικό ο κρίκος ρυμούλκησης να είναι σφιχτά βιδωμένος στη θέση του. Τοποθετήστε κάποιο αντικείμενο μέσα από τον κρίκο ρυμούλκησης, π.χ. μπουλονόκλειδο, για πρόσθετη μόχλευση.

Όταν τελειώσετε, θυμηθείτε να αφαιρέσετε ξανά τον κρίκο ρυμούλκησης και να τον επιστρέψετε στη θέση αποθήκευσής του.