Περιορισμός πρόσβασης σε ένα προφίλ

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα προφίλ προσθέτοντας κλείδωμα προφίλ. Όταν ένα κλείδωμα προφίλ είναι ενεργό, χρειάζεστε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο για να ξεκλειδώσετε το προφίλ.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ΠροφίλAccess and privacyEnable profile lock.
Πατήστε Ενεργοποίηση.
Επιλέξτε τον τύπο κλειδώματος που προτιμάτε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν θέλετε να αλλάξετε το κλείδωμα του προφίλ, πατήστε Επεξεργασία.