Προσθήκη και αφαίρεση γλωσσών πληκτρολογίου

Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε γλώσσες πληκτρολογίου στις ρυθμίσεις.

Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες για το πληκτρολόγιο στην οθόνη, αν θέλετε να γράψετε σε γλώσσα που δεν είναι ήδη διαθέσιμη. Μπορούν επίσης να αφαιρεθούν γλώσσες από το πληκτρολόγιο, αν δεν τις χρειάζεστε πλέον.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή SystemΓλώσσα και εισαγωγήΠληκτρολόγιο.
Επιλέξτε το πληκτρολόγιο, στο οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές.
Επιλέξτε Γλώσσες.

Προσθήκη μιας γλώσσας

Πατήστε το σύμβολο προσθήκης πάνω από τις τρέχουσες διαθέσιμες γλώσσες και αναζητήστε τη γλώσσα που θέλετε.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε το σύμβολο λήψης .
Η γλώσσα προστίθεται στη λίστα διαθέσιμων γλωσσών για χρήση στο πληκτρολόγιό σας.

Αφαίρεση μιας γλώσσας

Πατήστε το σύμβολο επεξεργασίας πάνω από τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών και κατόπιν πατήστε το σύμβολο του κάδου απορριμάτων .
Η γλώσσα αφαιρείται από τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών για χρήση στο πληκτρολόγιό σας.