Εύρεση του κωδικού χρώματος

Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό χρώματος του αμαξώματος στην πινακίδα που βρίσκεται στην κολόνα μεταξύ της μπροστινής και της πίσω πόρτας.

Αν το χρώμα του αυτοκινήτου σας έχει υποστεί ζημιά ή χρειάζεται επισκευή ή επαναβαφή, πρέπει να γνωρίζετε το ακριβές χρώμα της βαφής.

Κωδικός χρώματος στην πινακίδα προϊόντος
1
  1. 1Κωδικός χρώματος

Πηγαίνετε στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου.

Ανοίξτε τις μπροστινές και πίσω πόρτες.
Εντοπίστε την κολόνα που βρίσκεται ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα.

Η πινακίδα προϊόντος στην οποία αναγράφεται ο κωδικός χρώματος βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της κολόνας της πόρτας, κοντά στο κάτω μέρος.

Θέση της πινακίδας προϊόντος